Kontakta oss

Välkommen att höra av dig!

Gunilla Lindeberg
Mat & Rörelse AB
Bronsåldersgatan 40
589 51 Linköping
Mobil:0708-913858
gunilla@matrorelse.se
Magnus Wretman
Aktiva Rehab
Repslagaregatan 4
582 22 Linköping
Tel 013-314808
Mobil: 0768-531272
mat.rorelse@visit.se
magnus.wretman@aktivarehab.se