Verksamhet

Företaget har verksamhet inom mat, hälsa, rörelse och sjukgymnastik.

Gunilla Lindeberg är legitimerad dietist, skribent och föreläsare. Hon har arbetat som dietist sedan 1982, och har bland annat erfarenhet från arbete på olika vårdcentraler och inom BVC. Nu består verksamheten framför allt av uppdrag som föreläsare, skribent, bokförfattande och olika konsultuppdrag. En hjärtefråga är att omsätta teori till praktik – att få teoretiska rekommendationer, riktlinjer och siffror till god mat och att skräddarsy mathållningen efter varje person.

Gunilla är sedan tjugofem år instruktör inom Friskis & Svettis i Linköping och leder nu medeljympa och cirkelfys. Hon har också varit föreningens ordförande i sex år. Nu arbetar Gunilla 50 % på Friskis&Svettis Linköping.

Gunilla har fått flera utmärkelser. Hon har exempelvis blivit vald till Årets dietist och fått Hagdalspriset.

Mat för liv och lust är en lysande helhet (och just så heter en av de böcker Gunilla är författare till). Mat för liv innebär ju just att mat är helt nödvändigt och en bra blandning gör gott för hälsan. Mat för lust är mat som vi tycker om att äta och som gör gott för själen. Målet är förstås ett ”matliv” som gör riktigt gott för både kropp och själ.

Gunilla arbetar med många olika typer av uppdrag inom mat, hälsa och rörelse. Att på olika sätt visa hur bra, god och vettigt sammansatt mat kan se ut är ett genomgående tema. Och att skräddarsy detta efter gruppen och varje persons vanor och preferenser. Som utgångspunkt används Nordiska och svenska näringsrekommendationer, europeiska och amerikanska diabetesriktlinjer, aktuella hjärtkärlriktlinjer med flera. Men i dessa ingår nästan bara siffror i mg, procent och så vidare. Så utmaningen är att omsätta dessa hårda data till den maten som just du vill äta. Och allt detta på en nivå som är ”good enough”.

Konsultuppdrag

Olika konsultuppdrag som att utarbeta informationsmaterial, ta fram recept, faktagranska texter, skriva artiklar med mera.

Laga mat

Laga mat tillsammans med t ex en arbetsgrupp eller vid kurser i ledarskap. Vi lagar en buffé med god och hälsosam mat som vi äter tillsammans. Kan kombineras med föreläsning. Både lärorikt, inspirerande och inte minst så brukar det vara väldigt trevligt!

Årets dietist 2003

Motivering:

”Gunilla har i många år på ett lättsamt och engagerat sätt förmedlat kunskap om sambandet mellan mat och hälsa till patienter och personal. Med kunskaper starkt förankrade i vetenskapen kan hon på ett lättfattligt sätt transformera teoretiska kunskaper till ett praktiskt budskap. Outtröttligt har hon genom praktisk matlagning med patienter, anhöriga och personal inspirerat till att med ökad medvetenhet laga god mat. Gunilla är också framgångsrik som kokboksförfattare och matskribent. Hon är också mycket anlitat som föreläsare och har även medverkat som författare till artiklar om mat och matbudskapet imånga tidskrifter.”

Hagdahlsakademiens pris 2003

Motivering:

”Gunilla Lindeberg har som dietist verkat i Hagdahls anda med pedagogisk skicklighet i kokböckerna Mat för liv och lust samt mat Special har hon medverkat till hälsosam kosthållning även för överkänsliga och allergiker.”

Correns pris 2012

Correns pris delas ut varje år till någon som gör och har gjort något bra för idrotten. 2012 fick Gunilla priset för sina insatser i Friskis&Svettis.

Vi som arbetar i Mat & Rörelse AB är:

Gunilla Lindeberg

Gunilla Lindeberg

Legitimerad dietist, skribent och föreläsare inom mat, hälsa och rörelse.

Aktiva Rehab

Magnus Wretman

Legitimerad sjukgymnast med OMT 3 och inriktning idrottsmedicin och har sin verksamhet på Aktiva Rehab.